Psykolog Helle Jensen
Her er jeg: forside

Kompetencer

Det er mit udgangspunkt at relationer, som er præget af ligeværdighed, af respekt for den enkeltes integritet og autentiske tilstedeværelse og nærvær, netop har de kvaliteter, der kan sikre udvikling og vækst.

Jeg er inspireret blandt andet af et mangeårigt samarbejde med Jesper Juul og de øvrige undervisere på det daværende The Kempler Institute of Scandinavia, nu DFTI.

Uddannelse

Jeg er cand.psych. med autorisation og specialist og supervisor i psykoterapi.

Jeg har arbejdet som psykolog i mere end 30 år med terapi og med supervision og undervisning for psykologer og andre faggrupper, især i familieterapi og udvikling af relationskompetence.

Mine arbejdsområder er: terapi (individuelt, par, familie), supervision, kurser og foredrag med udgangspunkt i eksistentiel psykologi og med stor inspiration fra udviklingspsykologien, især Daniel Stern.