Psykolog Helle Jensen
Her er jeg: forside > kurt rasmussen
Kurt Rasmussen
Strandparksvej 4
8300 Odder

Mobil: +45 5134 0970

E-mail:
kurtr@kurtr.dk

Profil

Mit navn er Kurt Rasmussen. Jeg er socialpædagog, psykoterapeut- og familieterapeut, MPF. Jeg er gift med psykolog Helle Jensen, og i nogle sammenhænge har vi arbejdet sammen.

Jeg arbejder ud fra en eksistenspsykologisk tænkning. Eksistenspsykologiens primære betragtning er, at ethvert menneske har frihed til at vælge sit eget livsindhold.

Umiddelbart skulle man tro, at det var let, at se livet som noget, man har valgfrihed overfor. Men i nogle sammenhænge eller i nogle livs perioder kan det være uoverskueligt og skræmmende at træffe valg. Også fordi valg som regel indholder både et fravalg af det kendte og et tilvalg af noget nyt og ukendt. Der kan således være både et goddag og et farvel i valg. Gode relationer i et stærkt netværk giver mulighed for en sund selvfølelse, hvilket er et godt fundament for at træffe valg.


Nuværende arbejdsområde:

- Familieterapi, parterapi og individuel terapi
Pris: 800,- pr. samtale - for private
Medlem af Psykoterapeutforeningen, MPF

- Undervisning af fagfolk, primært vedrørende professionelle relationer
dvs. fagfolks relationer til fx børn, elever, klienter, patienter

- Supervision

Erhvervserfaring

- Medarbejder og leder behandlingsinstitutioner
- Pædagogisk konsulent behandlingsinstitutioner
- Kommunekonsulent børne- og familiesager
- Pædagogisk konsulent daginstitutioner
- Leder støttepædagoger og sprogpædagoger
- Medforfatter til bog om pædagogisk indsats vedrørende børn med traumer
- Uddannelseskonsulent i kommune
- Chef i socialforvaltning, myndigheds afdeling vedrørende børn, familier, flygtninge, revalidering,
samt eksterne institutioner
- Tilknyttet det daværende Kempler institut som konsulent og underviser
- Kursusforløb for søskende og forældre til kronisk syge og handicappede børn,
samt forløb for enkeltpersoner og familier.
- Kræftens bekæmpelse. Gruppeforløb med kræftramte, pårørende, efterladte, samt par- og
familiesamtaler
- Egenterapi i gruppe for erfarne terapeuter og psykologer
- Undervisning på Dansk familieterapeutiske institut
- Undervisning på Psykoterapeutisk institut Aarhus

Uddannelse

- Håndværker
- Socialpædagog
- Årskursus Socialpædagogisk højskole
- Dybdepsykologi Folkeuniversitetet
- Familieterapeut fra det daværende Kempler institut
- Forelæsninger v. professor i ledelsesteori Steen Hildebrandt
- Chok- traumekurser, bl.a. v. Peter Levine
- Andre kurser, fx Systemisk teori og metode samt Marte Meo
- Psykologisk efteruddannelse, kropslig kognitiv orienteret
- Mindfulness baseret kognitiv terapi / Stress reduktion


Persondataforordningen
EU har lavet en ny forordning omkring personlige data, som træder i kraft den 25. maj 2018
Jeg gemmer navn og telefonnummer på de mennesker jeg har professionelle relationer til. Navn og telefonnumre videregives ikke til andre.

Jeg laver notater på min PC hvoraf det fremgår, hvad der aftales og hvad der arbejdes med. Når det professionelle forløb afsluttes slettet notaterne.