Psykolog Helle Jensen
Her er jeg: forside > kurt rasmussen
Helle Jensen
Ormedamsvej 3
8660 Skanderborg

Mobil: +45 2945 5393

Send en mail

Kørselsvejledning

Profil

Mit navn er Kurt Rasmussen. Jeg er socialpædagog, psykoterapeut, MPF og er gift med psykolog Helle Jensen. Vores arbejdsområder er stort set sammenfaldende. På nogle områder arbejder vi sammen. I andre sammenhænge har vi hver vores samarbejdsrelationer.


Jeg arbejder ud fra en eksistenspsykologisk tænkning. Eksistenspsykologiens primære betragtning er, at ethvert menneske har frihed til at vælge sit eget liv og sit eget livsindhold.

Mennesker har altid et valg. Umiddelbart skulle man tro, at det var let, at se livet som noget, man har valgfrihed overfor. Men i nogle sammenhænge eller i nogle livsperioder kan det være uoverskueligt og skræmmende at træffe valg. Også fordi valg som regel indholder både et fravalg af det kendte og et tilvalg af noget nyt og ukendt. Der kan således være både et farvel og et goddag i valg. Gode relationer i et stærkt netværk giver et godt fundament for at træffe valg.Nuværende arbejdsområde

- Familieterapi, parterapi og individuel terapi for voksne, samt børn og unge
Pris: 800,- pr. samtale - for private.
Medlem af Psykoterapeutforeningen, MPF

- Undervisning af kommende psykoterapeuter på Psykoterapeutisk institut Aarhus, www.piaa.dk

- Undervisning af fagfolk, primært vedrørende professionelle relationer
dvs. fagfolks relationer til fx børn, elever, klienter, patienter
samt relationer vedrørende samarbejde og ledelse

- Supervision
Kontakt

kurtr@kurtr.dk

Mobil: 51 34 09 70
Erhvervserfaring

- Medarbejder og leder behandlingsinstitutioner
- Pædagogisk konsulent behandlingsinstitutioner
- Kommunekonsulent børne- og familiesager
- Pædagogisk konsulent daginstitutioner
- Leder støttepædagoger og sprogpædagoger
- Medforfatter til bog om pædagogisk indsats vedr. tosprogede børn med traumer
- Uddannelseskonsulent i kommune
- Chef i socialforvaltning for sagsbehandlere for familier, flygtninge og revalidering, samt eksterne institutioner
- Undervisning af kommende familieterapeuter på Dansk familieterapeutiske institut
- Søskende og forældre til kronisk syge og handicappede børn, kursusforløb, samt forløb med enkeltpersoner og familier. Skrædersyede forløb til institutioner
- Kræftens bekæmpelse. Gruppeforløb med bl.a. kræftramte, pårørende, efterladte, samt par- og familiesamtaler
- Egenterapi i gruppe for erfarne terapeuter og psykologerUddannelse

- Håndværker
- Socialpædagog
- Årskursus Socialpædagogisk højskole
- Dybdepsykologi Folkeuniversitetet
- Familieterapeut Kemplerinstituttet
- Forelæsninger v. professor i ledelsesteori Steen Hildebrandt
- Chok- traumekurser, bl.a. v. Peter Levine
- Andre kurser, fx Systemisk teori og metode og Marte Meo
- Psykologisk efteruddannelse, kropslig kognitiv orienteret
- Mindfulness baserte kognitiv terapi / Stressreduktion
Persondataforordningen
EU har lavet en ny forordning omkring personlige data, som træder i kraft den 25. maj 2018
Jeg gemmer navn og telefonnummer på de mennesker jeg har professionelle relationer til. Navn og telefonnumre videregives ikke til andre.

Jeg laver notater på min PC hvoraf det fremgår, hvad der aftales og hvad der arbejdes med. Når det professionelle forløb afsluttes slettet notaterne.