Psykolog Helle Jensen
Helle Jensen
Strandparksvej 4
8300 Odder

Mobil: +45 2945 5393

E-mail:
mail@psykologhellejensen.dk

Artikler/Bøger

Nyheder:

Bog: Nærvær og empati i skolen

"Empati - det der holder verden sammen."
Forlag: Rosinante 2012

Hvordan forbedrer man kontakten til sig selv og andre? Og hvad er det der binder og holder menneskelige fællesskaber sammen? Det forsøger Jesper Juul, Steen Hildebrandt, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Helle Jensen og Peter Høeg at svare på i denne bog.

"Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv.
Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati.
Disse anlæg kan udvikles og opøves.

Jesper Juul, familieterapeut og forfatter til bl.a. ”Dit kompetente barn”; og Peter Høeg, forfatter til en lang række romaner, bl.a. ”Frøken Smillas Fornemmelse for Sne” og senest ”Elefantpassernes børn”; i samarbejde med Michael Stubberup, cand.mag., leder af SYNerGAIA Rehabilitering & Innovation, Steen Hildebrandt forfatter til bogen ”Bæredygtig ledelse”; Helle Jensen, psykolog og familieterapeut, underviser og supervisor i relationskompetence og familieterapi og Jes Bertelsen, mag.art og dr.phil i idéhistorie, og leder af Vækstcentret.
Helle Jensen "Den nærværende lærer og pædagog - Hjertet i pædagogisk arbejde."
I "Nærvær i pædagogosk praksis. Mindfulness i skole og daginstitution."
Red. Lone Svinth
Akademisk forlag 2010 www.akademisk.dk

Helle Jensen "Klasseledelse med nærvær, opmærksomhed, anerkendelse og empati."
I "Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder." Red. Elsebeth Jensen og Ole Løw, Akademisk forlag 2009

Helle Jensen "Anerkendelse og empati, nærvær og opmærksomhed som fundament for det gode lærings - og udviklingsmiljø" i Tidsskriftet Kognition og pædagogik, nr 71, Dansk Psykologisk Forlag, 2009.

Helle Jensen og Elsebeth Jensen "Professionelt forældresamarbejde" Akademisk forlag 2007
Læs mere her.

Helle Jensen og Jesper Juul "Relationskompetence - om undervisning med særlige udfordringer" i "Fantastiske forbindelser - relationer i undervisning og læringssamvær". Red. René Kristensen. Dafolo 2006

Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard: "Uro og disciplin i skolen". Roskilde universitetsforlag 2006

Jensen, Helle & Jesper Juul: "Lærernes relationskompetence" i "Udfordringer til undervisningen - i didaktisk perspektiv". Redaktion Mads Hermansen & Elsebeth Jensen, Forlaget Alinea, Kbh. 2004

Juul, Jesper & Helle Jensen: "Pædagogisk relationskompetence - fra lydighed til ansvarlighed". Forlaget Apostrof 2002

Jensen, Helle: "Det nødvendige samarbejde". Temanummer om skolens lærerteam, "Liv i skolen". Nr. 2, maj 2002

Jensen, Helle: "Bedre undervisningsbetingelser i skolen" i "Urolige børn", Kommunernes Landsforenings forlag 1998