Psykolog Helle Jensen
Helle Jensen
Strandparksvej 4
8300 Odder

Mobil: +45 2945 5393

E-mail:
mail@psykologhellejensen.dk

Kompetencer

Som rød tråd igennem mine forskellige komptenceområder er et fokus på relationernes betydning for menneskelig udvikling, vækst, krativitet og handlemuligheder. Såvel i privatlivet som i arbejdslivet.

Udover aktiviteterne på Elbjerg Kursuscenter har jeg ingen færdige koncepter, alt skræddersys i samråd med den eller dem, der ønsker at gøre brug af mine kompetencer.

Derfor bliver følgende en oplistning af emneområder.

Psykologer

Mine tilbud til psykologer omfatter, kurser, foredrag, supervision og egenterapi. Da jeg er specialist og supervisor i psykoterapi er deltagelse pointgivende i forhold til autorisation og godkendelse af efteruddannelse.
Læs mere her

Andre faggrupper og tværfaglige grupper

Jeg har mange års erfaring i at holde kurser for såvel faggrupper som tværfaglige grupper. Jeg har især haft mange forløb for skoler, daginstitutioner, familiebehandlingssteder og børn- og unge forvaltninger.
Læs mere her

Forældre

Foredrag for forældre, ofte i skoler og daginstitutioner, men også for forskellige forældreforeninger. Også kurser for forældre, fx for forældre og søskende til handicappede børn.


Terapi

Der kan være mange forskellige motiver til at søge terapi. Fx eksistentielle spørgsmål som: Hvad vil jeg med mit liv? Hvorfor kører jeg altid fast i nogle bestemte mønstre i forhold til andre? Eller: Jeg stoler ikke nok på mig selv. Mit selvværd er lavt. Det kan være angst, depression, stress eller udbrændthed, men også problemer i familien eller parforholdet.
P. t. tilbyder jeg kun terapi i egenterapigrupper.